Loading color scheme

Wiadomości

 

 

13.3.2022 I  Pomoc  długodystansowa

Po tych kilku dniach pracy widzimy, że potrzeby ludzi są bardzo różne. Niektórzy potrzebują transferu do Izraela lub innych państw. Mamy świadomość, że w najbliższych tygodniach sytuacja będzie dynamicznie się zmieniać, więc formuła udzielanej pomocy, też będzie wymagała elastyczności. Dziś potrzebujemy transportu dla uchodźców, jutro będziemy potrzebowali letnich ubrań, przedszkoli, nauczycieli języka, szkół, miejsc pracy. Jesteśmy realistami więc oceniamy, że także siła i możliwości obywateli naszego kraju, którzy dziś pomagają z całego serca, też będą podlegać zmianom. Dlatego też patrząc na sytuację w perspektywie czasowej, będziemy potrzebowali znacznych środków finansowych. Gotówka ma tę przewagę nad pomocą materialną, że w obliczu dużej dynamiki zmian, pieniądz daje możliwość udzielenia pomocy natychmiast, jest najszybszą odpowiedzią na rodzącą się potrzebę w różnych obszarach. Z tą myślą gromadzimy środki finansowe.

 

Numer konta do wpłat, tytuł: Ukraina

 

Fundacja Znowu Razem

z Polski: 83109011280000000142601547

z zagranicy: KOD SWIFT: WBKPPLPP Numer konta: PL83109011280000000142601547  

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska

 

Kościół Boży w Chrystusie

z Polski: 08 1090 2590 0000 0001 3212 0643 

z zagranicy: KOD SWIFT: WBKPPLPP Numer konta: PL08 1090 2590 0000 0001 3212 0643 

Nazwa banku: Santander Bank Polska S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, Polska


4.3.2022 I  Pomoc § prawna dla uchodźców

Praktycznie każde miasto ma na swojej stronie internetowej informację o bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców, najczęściej w zakładce POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY. Prawnicy pomagają w różnych tematach, dziś taki prawnik pomógł obywatelowi Ukrainy w problemie związanym z wypadkiem samochodowym. Z posiadanych informacji wynika, że obcokrajowiec ma także prawo w kontakcie z Policją do tłumacza przysięgłego na koszt państwa.


3.3.2022 I  Pomoc psychologiczna osobom bezpośrednio po przeżyciach traumy

Agata Wiktoria Śmierzyńska i Fundacja Anioły Kultury: w dniu dzisiejszym Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii zwróciło się do mnie o pomoc o przygotowanie cyklu materiałów edukacyjnych ( dla polskich specjalistów zdrowia psychicznego oraz dla polskich aktywistów, wolontariuszy, gospodarzy domów, które przyjęły uchodźców oraz dla wszystkich udzielających pomocy) w celu przygotowania ich do udzielenia pierwszej pomocy psychologicznej osobom bezpośrednio po przeżyciach traumy. Materiały będą przygotowane jako nagrania ze spotkań/konferencji z traumatologami i specjalistami zdrowia psychicznego specjalizujących się w udzielaniu pomocy osobom PTSD, które wpierw zorganizujemy. Dodatkowo istotne jest, że poproszono o wsparcie ze strony izraelskich specjalistów wiedząc, że działamy przy Strefie Gazy. Izraelscy specjaliści zdrowia psychicznego chętnie podzielą się swoją widzą i doświadczeniem.

CO POTRZEBA: aby materiały te nie pozostały jedynie w obrębie szpitala, ale aby mogły służyć w całym kraju, a konferencje/spotkania miały krajowy zasięg potrzebujemy pomysłu na ich rozpowszechnienie :

1. albo wsparcie finansowe na profesjonalną usługę promocji i działań w mediach, lub innych podobnych                               

2. albo wolontariusza - specjalistę od zorganizowania i koordynowania akcji rozpowszechnienia materiałów

Źródło: Fundacja Anioły Kultury


2.3.2022 I  Rząd pracuje nad specustawą ws. uchodźców z Ukrainy

Rząd prowadzi błyskawiczne prace nad specustawą regulującą uproszczenia dla setek tysięcy osób ze wschodu, która już w czwartek może zostać przyjęta w Sejmie. Przepisy regulujące uproszczone zasady legalizacji pobytu Ukraińców w Polsce są tworzone równolegle w Ministerstwie Finansów, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Edukacji oraz Rodziny i Polityki Społecznej. Mają określać zasady udzielania uchodźcom ze wschodu pomocy przez polskich przedsiębiorców, a przede wszystkim zalegalizować ich pobyt w naszym kraju, zapewnić im prawo do pracy, opieki społecznej i edukacji dla ich dzieci, prawa do ubezpieczenia zdrowotnego i 500+ na dzieci.

źródło: https://www.rp.pl/cudzoziemcy/art35785231-rzad-pracuje-nad-specustawa-ws-uchodzcow-z-ukrainy-co-w-niej-bedzie