Loading color scheme

Sprzątamy Cmentarz Żydowski z Royal Rangers - maj 2023

Dzięki połączeniu sił wolontariuszy i harcerzy z Szczep 54 Kalisz Royal Rangers Polska udało się w 6 maja po raz kolejny przeprowadzić akcję sprzątania cmentarza Żydowskiego przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu.
Skauci z Royal Rangers razem z opiekunami prowadzili prace porządkowe.Efekt tej pracy łatwo było zmierzyć ilością worków ze śmieciami i zaskakującymi odkryciami.
 
 
W trakcie spotkania w budynku przedpogrzebowym, który pełni rolę muzealną, przybliżyliśmy harcerzom historię Społeczności Żydowskiej w Kaliszu i organizacji skautowej – Haszomer Hacair (Młody Strażnik), której sala pamięci znajduje się w budynku na cmentarzu.
 
 
Dziękujemy opiekunce cmentarza pani Hili Marcinkowskiej za udostępnienie wystawy. Będziemy kontynuować wspólne działania kształtujące postawy szacunku i tolerancji wśród młodych ludzi.
Dziękujemy Royal Rangers Szczep 54 i wolontariusze !!!