Loading color scheme

EDD 2022 Połączeni dziedzictwem. Bogactwo wielokulturowego Kalisza

Fundacja Znowu Razem zaangażowała się w organizację wydarzeń w ramach 30 jubileuszowych Europejskich Dni dziedzictwa. W ramach projektu wspieramy organizację wydarzeń dotyczących wspólnej historii i dziedzictwa

związanego z narodami: niemieckim, ukraińskim i żydowskim.

Inaugurację 30 Europejskich Dni Dziedzictwa zaplanowaliśmy na 9 września w Filharmonii Kaliskiej, będzie to uroczysty wielokulturowy koncert pod tytułem: 30 Europejskie Dni Dziedzictwa - Połączeni Muzycznym Dziedzictwem, Kalisz wielokulturowy, godz. 19:30, zapraszamy !

Wielu Niemców na przestrzeni wieków znalazło w naszym mieście swój dom, zasymilowali się, założyli niemiecko-polskie rodziny, budowali przemysł, byli lekarzami, urzędnikami, duchownymi, stali się obywatelami miasta Kalisza. Byli też tacy, którzy lojalni nowej ojczyźnie w czasie II wojny światowej zapisali piękne karty historii, sprzeciwiali się  niemieckiej okupacji i faszystowskim ideologiom i oddali za to swoje życie. Ich praca, poświęcenie i życie stało się wspólnym dziedzictwem naszego miasta. O wspólnym dziedzictwie polsko-niemieckim będzie można dowiedzieć się więcej w czasie wykładu, który będzie wygłoszony na terenie patio Hotelu Hampton by Hilton Kalisz - byłej fabryce niemieckich przedsiębiorców w niedzielę 11 września o godzinie 17:00. Gospodarzem wydarzenia będzie ks. Michał Kühn. Zapraszamy także na koncert muzyczny w wykonaniu wspaniałych, docenianych na europejskim rynku muzyczny artystów muzyki poważnej w dniu 12 września o godzinie 18:00 także do patio Hotelu Hampton by Hilton Kalisz. Jednym z muzyków jest kaliszanka, parafianka parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Kaliszu.

Wspólne dziedzictwo z narodem Ukraińskim w Kaliszu nie zaczęło się w 2014 roku wraz z napływem pierwszych uchodźców po pierwszej inwazji Rosji na Ukrainę, ale co najmniej ma ponad 100 lenią historię. Historię tę będzie przybliżał ks. Roman Wozniak  wraz ze swoim gościem. Zapraszamy do Akceleratora Kultury w dniu 18 września - niedziela o godzinie 16:00. Spodziewajcie się Państwo opowieści o ciekawej historii, a także relacji o teraźniejszości, radosnych śpiewów  i smacznego ukraińskiego poczęstunku. Zapraszamy także o godzinie 14:00 w Parafii Katedralnej św. Mikołaja przy ul. Kanonickiej 5, gdzie zostanie odprawiona wyjątkowo w języku polskim msza święta wg Jana Chryzostoma. Intencja tej mszy świętej to podziękowanie dla obywateli miasta Kalisza za pomoc dla ukraińskich uchodźców.

Najdłuższe, bo ponad 800 letnie dziedzictwo łączy nas z narodem żydowskim. O historii, a może bardziej o teraźniejszości chcemy opowiadać w czasie spotkań i warsztatów w piątek i sobotę 16 i 17 września na ul. Towarowej 1. W piątek 16 września o godzinie 19:00 zapraszamy na ,,Wieczór szabatowy'', gdzie przy świecach i daniach tradycyjnych dla kuchni żydowskiej, posłuchamy opowieści o tradycji, ale także o teraźniejszości żydowskiego życia. Spodziewamy się gości z Warszawy z Gminy Żydowskiej i Polin - Muzeum Historii Żydów Polskich, liczymy także na obecność Hilii Marcinkowskiej, przedstawicielki Wrocławskiej Gminy Żydowskiej w Kaliszu. W sobotę 17 września o godzinie 11:00 zapraszamy na warsztaty o tolerancji - ograniczona ilość miejsc - dla osób dorosłych - zapisy na stronie Fundacji, a także na dodatkowe warsztaty tematyczne. Szczegóły na stronie fundacji.

 

,,Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Kalisza''